ODDĚLENÍ

Předmětem hlavní činnosti ÚCHP je vědecký výzkum a vývoj v oblasti teorie chemických procesů, zejména v oborech chemického inženýrství, fyzikální chemie a bioinženýrství, zaměřený zvláště na separační procesy, ...

PŘEHLED PROJEKTŮ

Přehled aktuálních a nedávno řešených projektů ÚCHP

PRO NOVINÁŘE:   ÚCHP V MÉDIÍCH, TISKOVÉ ZPRÁVY ...

Nabídka výzkumné a servisní činnosti

Přehled projektů aplikovaného výzkumu

Videa