UCHP v. v. i. > Aktuality

Potraviny včera, dnes a zítra

8.11.2018

V rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV 21 se v úterý 9. října 2018 na České zemědělské univerzitě (budova MCEV II, 2. patro, místnost D222) uskuteční workshop Potraviny včera dnes a zítra. Se svými příspěvky vystoupí např. prof. Jiří Hanika anebo Dr. Magdalena Zimová, která představí možnosti prevence vzniku potravinového odpadu.

Program konference ve formátu pdf ke stažení.

Číst dále
Petr Klusoň becomes member of the EFCE Executive Board

18.12.2017

Dr. Petr Klusoň is to become a member of the European Federation of Chemical Engineering (EFCE) Executive Board as of January 2018. He will replace Prof. Jiří Drahoš who will retire from this function.The EFCE is a non-profit association, the object of which is to promote co-operation in Europe between non-profit-making professional scientific and technical societies for the general advancement of chemical engineering and as a means of furthering the development of chemical engineering.

Číst dále


Nový český objev udělá z peří hnojivo

24.1.2017

Český rozhlas 2 vysílal dne 21. ledna 2017 v pořadu Meteor rozhovor s Ing. Olgou Šolcovou, DSc. z Ústavu chemických procesů AV ČR o unikátní ekologické metodě zpracování odpadního peří za vzniku živného roztoku s obsahem proteinů a aminokyselin, použitelného coby krmiva pro rybí plůdek, přísadu do krmiv hospodářských zvířat či stimulátoru růstu rostlin.

Číst dále


Workshop Potravinová budoucnost

2.11.2016

Dne 8. 11. 2016 se od 10:00 bude ve Velké zasedací síni ÚCHP konat workshop Potravinová budoucnost, který představí nejnovější výsledky programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Vstup volný v rámci kapacity sálu.

Program přednášek:

10:00 Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc.: Zajištění potravinové bezpečnosti pro budoucí dekády

10:20 Ing. Kamila Vávrová, Ph.D.: Analýza potenciálu biomasy v ČR s respektováním potravinové bezpečnosti

10:40 Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.: Mikroorganismy v potravinách – nekonečný příběh


11.00 – 11. 20 Přestávka na občerstvení


11:20 Ing. Olga Šolcová, DSc.: Chemie a potraviny – jak to jde dohromady

11:40 Ing. Petr Kaštánek, Ph.D.: Řasové biotechnologie pro potravinářství

12:00 RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.: Extrémofilní řasy a sinice pro potravinové doplňky


12.20 – 12.40 Přestávka na občerstvení


12:40 Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.: Máte rádi kuřata?

13:00 MUDr. Magdalena Zimová, CSc.: Prevence vzniku potravinového odpadu

13:20 Prof. Ivo Šafařík, PhD., DSc.: Magnetické materiály pro biorafinaci potravinářských odpadů

Číst dále


Workshop Potravinová budoucnost

19.10.2016

Dne 8. 11. 2016 se od 10:00 bude ve Velké zasedací síni ÚCHP konat workshop Potravinová budoucnost, který představí nejnovější výsledky programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Vstup volný v rámci kapacity sálu.

Program přednášek:

10:00 Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc.: Zajištění potravinové bezpečnosti pro budoucí dekády

10:20 Ing. Kamila Vávrová, Ph.D.: Analýza potenciálu biomasy v ČR s respektováním potravinové bezpečnosti

10:40 Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.: Mikroorganismy v potravinách – nekonečný příběh


11.00 – 11. 20 Přestávka na občerstvení


11:20 Ing. Olga Šolcová, DSc.: Chemie a potraviny – jak to jde dohromady

11:40 Ing. Petr Kaštánek, Ph.D.: Řasové biotechnologie pro potravinářství

12:00 RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.: Extrémofilní řasy a sinice pro potravinové doplňky


12.20 – 12.40 Přestávka na občerstvení


12:40 Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.: Máte rádi kuřata?

13:00 MUDr. Magdalena Zimová, CSc.: Prevence vzniku potravinového odpadu

13:20 Prof. Ivo Šafařík, PhD., DSc.: Magnetické materiály pro biorafinaci potravinářských odpadů

Číst dále


Několik vět, které nelze zakázat

29.9.2016

Klasická termodynamika je naukou o teple a pohybu a o tom, jak teplo působí na fyzikální a chemické děje. Je založena na čtyřech postulátech, termodynamických větách, které jsou přírodními zákony, jež nelze zpochybnit. Tento text si klade za cíl  seznámit čtenáře s historií objevů, které vedly k formulacím termodynamických vět, a s jejich významem. Parní stroje, spalovací motory, chlazení a mražení potravin, vytápění domů, destilace lihovin a další děje mají termodynamický základ. Ať už si to tedy uvědomujeme, nebo ne, termodynamika je nedílnou součástí každodenního života a jevů, které běžně pozorujeme. Po přečtení této brožury by však pojmy teplo, práce, energie a entropie pro čtenáře už neměly být tajemstvím.

Pdf publikace ke stažení

Číst dále


Prémie Otto Wichterleho 2016

31.5.2016

Významné ocenění AV ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2016 – udělil předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš v pondělí 30. května 2016 v pražské Lannově vile jednadvaceti mladým vědcům, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol. Ústav chemických procesů AV ČR – Ing. Petra Cuřínová, Ph.D.

Ing. Petra Cuřínová, Ph.D., absolventka VŠCHT, působí od roku 2004 v Ústavu chemických procesů AV ČR, kde postupně působila jako asistentka ve výzkumu, postdoktorandka a po úspěšné atestaci v roce 2014 jako vědecká pracovnice. Její specializací je studium komplexačního chování organických ligandů. Převážně v tomto oboru publikovala 19 prací a jednu kapitolu v monografii.

V letech 2002–2003 absolvovala roční doktorskou stáž na University of Exeter (Velká Británie), kde se pod vedením prof. Jima Tuckera věnovala syntéze anthracen-calixarenových derivátů. Prakticky hned poté nastoupila na mateřskou dovolenou, kde s kratšími přestávkami strávila následujících osm let. I během této doby se ve volném čase věnovala vědecké a také pedagogické práci, když průběžně vedla semináře k předmětu Organická chemie na VŠCHT. Zúčastnila se řady mezinárodních sympozií a konferencí v USA, Německu, Francii, Polsku ad. Její H-index je 9.

Číst dále