ÚCHP v. v. i. > Aktuality

Prémie Otto Wichterleho 2016

31.5.2016

Významné ocenění AV ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2016 – udělil předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš v pondělí 30. května 2016 v pražské Lannově vile jednadvaceti mladým vědcům, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol. Ústav chemických procesů AV ČR – Ing. Petra Cuřínová, Ph.D.

Ing. Petra Cuřínová, Ph.D., absolventka VŠCHT, působí od roku 2004 v Ústavu chemických procesů AV ČR, kde postupně působila jako asistentka ve výzkumu, postdoktorandka a po úspěšné atestaci v roce 2014 jako vědecká pracovnice. Její specializací je studium komplexačního chování organických ligandů. Převážně v tomto oboru publikovala 19 prací a jednu kapitolu v monografii.

V letech 2002–2003 absolvovala roční doktorskou stáž na University of Exeter (Velká Británie), kde se pod vedením prof. Jima Tuckera věnovala syntéze anthracen-calixarenových derivátů. Prakticky hned poté nastoupila na mateřskou dovolenou, kde s kratšími přestávkami strávila následujících osm let. I během této doby se ve volném čase věnovala vědecké a také pedagogické práci, když průběžně vedla semináře k předmětu Organická chemie na VŠCHT. Zúčastnila se řady mezinárodních sympozií a konferencí v USA, Německu, Francii, Polsku ad. Její H-index je 9.

Číst dále


6th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology

19.4.2016

Konference the Visegrad Symposium on Structural Systems Biology (VSSSB)se uskuteční 19-21. června 2016 ve Varšavě. Cílem konference je spojit výzkumníky, kteří se z mnoha úhlů pohledu zabývaji biomolekulárními systémy. Přípěvky se mohou týkat výpočetních metod, např. kvatnově chemických výpočtů anebo atomistických simulací a také experimentálních, zejména spektroskopických technik. Setkání je tak jedinečnou platformou pro sdílení myšlenek a navázání mezioborových spoluprací.

Více podrobností lze nalézt na webu konference.

Číst dále


6th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology

19.4.2016

The Visegrad Symposium on Structural Systems Biology (VSSSB) will take place on June 19 – 21, 2016 in Warsaw, Poland. The even gathers researchers interested in the study of biomolecular systems with wide array of scientific approaches. They range from computational mehtods, including quantum calculations and atomistic or coarse-grained simulations, to experimental, mainly spectroscopic techniques. As such the meeting is a unique platform for sharing ideas and approaching common scientific problems from different points of view often leading to the estabilishment of fruitful, interdisciplinary collaboration.

For more details please visit the conference website.

Číst dále
Workshop Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

10.11.2015

Workshop projektu Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy se bude konat dne 24. listopadu 2015 od 9.30 do 13.00 hod. v Národním technickém muzeu na adrese Kostelní 42, 170 78 Praha 7.
Účast na workshopu je zdarma.
Podmínkou účasti je odeslání vyplněného registračního formuláře  na e-mail: maskova@icpf.cas.cz nebo jeho vyplnění online.
 

Číst dále


Profesor Hanika laureátem Hanušovy medaile

19.6.2015

Česká společnost chemická udělila na konci května 2015 Hanušovu medaili prof. Jiřímu Hanikovi, za výsledky studií ve výzkumu a vývoji chemických reaktorů. Hanušova medaile je nejvyšším vyznamenáním Společnosti za vědecké dílo a byla zřízena roku 1966 jako nejvyšší vyznamenání Společnosti za zásluhy o rozvoj chemie jako oboru v kterékoliv její oblasti. 

Profesoru Hanikovi srdečně gratulujeme a přejeme ještě mnoho sil a dalších tvůrčích let!

Číst dále


Unikátní technologie recyklace PET obalů míří do výroby

14.4.2014

V ÚCHP AV ČR byla za účelem zpracováni netříděných odpadních PET obalů vyvinuta zcela unikátní technologie zpracování odpadního PET materiálu na produkty, které jsou použitelné k opětovné výrobě tohoto polymeru.

Zmíněná recyklační technologie vznikla v rámci základního výzkumu a využívá mikrovlnnou energii k depolymeraci PET materiálů, jako jsou netříděné odpadní PET lahve, ale i textilie, koberce a obecně materiály vyrobené z PET surovin, přičemž je výhodné, že například PET lahve není třeba před zpracováním třídit.

Depolymerizačním procesem se získají dva produkty – ethylenglykol (EG) a kyselina tereftalová (PTA) , které kondenzační reakcí poskytnou opět PET materiál. Výhodou mikrovlnné technologie je nízká energetická spotřeba a vysoká čistota produktů, řádově v ppm, nazývaná „Polymer Grade“ a značená též zkratkou PTA (Purified Terephthalic Acid). Vývoj technologie trval šest let a nedávno byla úspěšně ověřena na mikrovlnném reaktoru o kapacitě 280–l000 l. Tato nová technologie je chráněna patentovými dokumenty jak v České republice, tak zahraničními patenty (EP, WO) např. v Německu, Itálii, Francii, Anglii a Číně, tj. v zemích, kde jsou největší výrobci a zpracovatelé PET lahví.

O využití výsledků výzkumu a možnost realizace projevila zájem zahraniční firma, která v roce 2013 technologii zakoupila a zahájila v Polsku výstavbu závodu s kapacitou 10 000 t zpracovaného recyklátu ročně. Realizace mikrovlnné technologie je podporována Evropskou unií poskytnutím dotace. Mikrovlnná technologie recyklace PET lahví chemickým procesem nebyla ve světě dosud realizována a je českou prioritou.

Patent:

Hájek M., Sobek J., Brustman J., Veselý V., Drahoš J.: Způsob chemické depolymerace odpadního polyethylentereftalátu. 

Method for the Chemical Depolymerization of Waste Polyethyleneterephthalate. Pat. No. CZ299908 / PV 2007-469.

.


 Základní informace: 


 Ohlasy v médiích: 

Číst dále