UCHP v. v. i. > Aktuality

6th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology

19.4.2016

Konference the Visegrad Symposium on Structural Systems Biology (VSSSB)se uskuteční 19-21. června 2016 ve Varšavě. Cílem konference je spojit výzkumníky, kteří se z mnoha úhlů pohledu zabývaji biomolekulárními systémy. Přípěvky se mohou týkat výpočetních metod, např. kvatnově chemických výpočtů anebo atomistických simulací a také experimentálních, zejména spektroskopických technik. Setkání je tak jedinečnou platformou pro sdílení myšlenek a navázání mezioborových spoluprací.

Více podrobností lze nalézt na webu konference.

Číst dále


6th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology

19.4.2016

The Visegrad Symposium on Structural Systems Biology (VSSSB) will take place on June 19 – 21, 2016 in Warsaw, Poland. The even gathers researchers interested in the study of biomolecular systems with wide array of scientific approaches. They range from computational mehtods, including quantum calculations and atomistic or coarse-grained simulations, to experimental, mainly spectroscopic techniques. As such the meeting is a unique platform for sharing ideas and approaching common scientific problems from different points of view often leading to the estabilishment of fruitful, interdisciplinary collaboration.

For more details please visit the conference website.

Číst dále
Workshop Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

10.11.2015

Workshop projektu Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy se bude konat dne 24. listopadu 2015 od 9.30 do 13.00 hod. v Národním technickém muzeu na adrese Kostelní 42, 170 78 Praha 7.
Účast na workshopu je zdarma.
Podmínkou účasti je odeslání vyplněného registračního formuláře  na e-mail: maskova@icpf.cas.cz nebo jeho vyplnění online.
 

Číst dále


Profesor Hanika laureátem Hanušovy medaile

19.6.2015

Česká společnost chemická udělila na konci května 2015 Hanušovu medaili prof. Jiřímu Hanikovi, za výsledky studií ve výzkumu a vývoji chemických reaktorů. Hanušova medaile je nejvyšším vyznamenáním Společnosti za vědecké dílo a byla zřízena roku 1966 jako nejvyšší vyznamenání Společnosti za zásluhy o rozvoj chemie jako oboru v kterékoliv její oblasti. 

Profesoru Hanikovi srdečně gratulujeme a přejeme ještě mnoho sil a dalších tvůrčích let!

Číst dále


Unikátní technologie recyklace PET obalů míří do výroby

14.4.2014

V ÚCHP AV ČR byla za účelem zpracováni netříděných odpadních PET obalů vyvinuta zcela unikátní technologie zpracování odpadního PET materiálu na produkty, které jsou použitelné k opětovné výrobě tohoto polymeru.

Zmíněná recyklační technologie vznikla v rámci základního výzkumu a využívá mikrovlnnou energii k depolymeraci PET materiálů, jako jsou netříděné odpadní PET lahve, ale i textilie, koberce a obecně materiály vyrobené z PET surovin, přičemž je výhodné, že například PET lahve není třeba před zpracováním třídit.

Depolymerizačním procesem se získají dva produkty – ethylenglykol (EG) a kyselina tereftalová (PTA) , které kondenzační reakcí poskytnou opět PET materiál. Výhodou mikrovlnné technologie je nízká energetická spotřeba a vysoká čistota produktů, řádově v ppm, nazývaná „Polymer Grade“ a značená též zkratkou PTA (Purified Terephthalic Acid). Vývoj technologie trval šest let a nedávno byla úspěšně ověřena na mikrovlnném reaktoru o kapacitě 280–l000 l. Tato nová technologie je chráněna patentovými dokumenty jak v České republice, tak zahraničními patenty (EP, WO) např. v Německu, Itálii, Francii, Anglii a Číně, tj. v zemích, kde jsou největší výrobci a zpracovatelé PET lahví.

O využití výsledků výzkumu a možnost realizace projevila zájem zahraniční firma, která v roce 2013 technologii zakoupila a zahájila v Polsku výstavbu závodu s kapacitou 10 000 t zpracovaného recyklátu ročně. Realizace mikrovlnné technologie je podporována Evropskou unií poskytnutím dotace. Mikrovlnná technologie recyklace PET lahví chemickým procesem nebyla ve světě dosud realizována a je českou prioritou.

Patent:

Hájek M., Sobek J., Brustman J., Veselý V., Drahoš J.: Způsob chemické depolymerace odpadního polyethylentereftalátu. 

Method for the Chemical Depolymerization of Waste Polyethyleneterephthalate. Pat. No. CZ299908 / PV 2007-469.

.


 Základní informace: 


 Ohlasy v médiích: 

Číst dále
Konference IAQ 2014

2.11.2013

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. pořádá ve dnech 13.-16. dubna 2014 v Kaiserštejnském paláci v Praze 11. mezinárodní konferenci o kvalitě ovzduší ve vnitřním prostředí památkových a historických budov, pod názvem IAQ 2014.

Tématem předchozích ročníků této konference, která se poprvé konala v roce 1998, byly rozmanité aspekty znečištění vnitřního prostředí, a to zejména standardy a směrnice pro kvalitu ovzduší v památkových objektech, monitorování kvality vzduchu, a metody snižování obsahu polutantů. Hlavním tématem tohoto ročníku bude výzkum látek znečišťujících vnitřní prostředí, včetně vlivu synergie mezi těmito látkami a teplotou, vlhkostí a světlem na korozi a degradaci objektů, náležících ke kulturnímu dědictví. Kromě příspěvků o monitoringu vnitřního ovzduší jsou vítány i příspěvky o preventivním modelování, simulacích zdrojů a chování znečišťujících látek ve vnitřním prostředí a o mechanismech koroze a degradace, způsobené znečištěním.

Zájemci o účast na konferenci mohou zasílat své příspěvky do 31. ledna 2014 na www.iaq2014.cz, kde také naleznou veškeré bližší informace.

Číst dále