ÚCHP v. v. i. > Projekty aplikovaného výzkumu ÚCHP

Základní výzkum Aplikovaný výzkum

NázevČíslo projektuOdděleníŘešitel ÚCHPObdobí řešeníPoskytovatel
Aktuální problematika separace rtuti při spalování uhlí v energetických blocích GAMA Oddělení environmentálního inženýrství
Ing. Veselý Václav CSc.10/2018-12/2019TA ČR
Aplikace nových vysoce zesítěných mesoporézních funkcionálních polymerů v kvalifikované chemii GAMA Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
Ing. Jeřábek Karel , CSc.01/2016-09/2018TA ČR
Centrum kompetence pro energetické využití odpadů TE02000236 Oddělení environmentálního inženýrství
Ing. Punčochář Miroslav DSc.01/2014-12/2018TA ČR
Centrum kompetence pro výzkum biorafinací TE01020080 Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
Ing. Šolcová Olga DSc.01/2016-12/2019TA ČR
Elektrochemické metody čištění odpadních vod z energetického využití odpadů TH03030388 Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
doc. Dr. Ing. Klusoň Petr01/2018-12/2020TA ČR
Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy TJ01000297 Oddělení vícefázových reaktorů
Ing. Brányiková Irena , Ph.D.09/2017-08/2019TA ČR4
Evropská antroposféra jako zdroj surovin LTC17051 Oddělení environmentálního inženýrství
Ing. Šyc Michal Ph.D.06/2017-02/2020MŠMT
Kontinualizace technologie radikálové polymerace pro výrobu pojivových laků GAMA Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
Ing. Stavárek Petr Ph.D.10/2018-12/2019TA ČR
Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu TH03020119 Oddělení environmentálního inženýrství
doc. Ing. Pohořelý Michael Ph.D.01/2018-12/2020TA ČR
Možnosti využití čistírenských kalů jako sekundárního zdroje fosforu v ČR TJ01000074 Oddělení environmentálního inženýrství
Ing. Václavková Šárka , MSc., Ph.D.11/2017-10/2019TA ČR
Nová aditiva pro zvýšení podílu R-materiálu v asfaltových směsích TH02010349 Oddělení environmentálního inženýrství
Ing. Sobek Jiří Ph.D.01/2017-12/2019TA ČR
Nové progresivní mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu TH02010268 Oddělení environmentálního inženýrství
Ing. Veselý Václav CSc.01/2017-12/2019TA ČR
Nové stacionární fáze pro chromatickou separaci chirálních látek FV10082 Oddělení pokročilých materiálů a organické syntézy
Ing. Storch Jan Ph.D.08/2016-12/2019MPO
Optimalizace přípravy ionexových stacionárních fází GAMA Oddělení bioorganických látek a nanokompozitů
Ing. Strašák Tomáš Ph.D.11/2016-03/2018TA ČR
Pokročilý identifikační element pro rozpoznávání archiválií VI20162019037 Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
doc. Dr. Ing. Klusoň Petr01/2016-12/2019MV
Strategické partnerství pro environment.technologie a produkci energie OP VVV DMS Oddělení environmentálního inženýrství
Ing. Šyc Michal Ph.D.07/2018-06/2022MŠMT
Superkritický oxid uhličitý, adsorpce, technické konopí, kanabinoidy, silikagel, THC, CBD GAMA Oddělení pokročilých materiálů a organické syntézy
Ing. Sajfrtová Marie Ph.D.09/2017-12/2018TA ČR
Využití nanoaditiv pro zvýšení účinnosti přenosu tepla a chladu u teplosměnných kapalin TH03020313 Oddělení vícefázových reaktorů
Ing. Tihon Jaroslav CSc.01/2018-12/2020TA ČR
Využití oomycetní houby k urychlení biodegradace PAH. GAMA Oddělení analytické chemie
Ing. Kuncová Gabriela CSc.09/2017-12/2018TA ČR
Využití zbytků potravin GAMA Oddělení environmentálního inženýrství
Ing. Sobek Jiří Ph.D.09/2017-12/2018TA ČR
1 2 Další › Poslední »