ÚCHP v. v. i. > Applied research

NameProject no.DepartmentInvestigator ICPFPeriodAgency
Aktuální problematika separace rtuti při spalování uhlí v energetických blocích GAMADepartment of Environmental EngineeringIng. Veselý Václav CSc.10/2018-12/2019TA ČR
Aplikace nových vysoce zesítěných mesoporézních funkcionálních polymerů v kvalifikované chemii GAMADepartment of Catalysis and Reaction EngineeringIng. Jeřábek Karel , CSc.01/2016-09/2018TA ČR
Centrum kompetence pro energetické využití odpadů TE02000236Department of Environmental EngineeringIng. Punčochář Miroslav DSc.01/2014-12/2018TA ČR
Centrum kompetence pro výzkum biorafinací TE01020080Department of Catalysis and Reaction EngineeringIng. Šolcová Olga DSc.01/2016-12/2019TA ČR
Elektrochemické metody čištění odpadních vod z energetického využití odpadů TH03030388Department of Catalysis and Reaction Engineeringdoc. Dr. Ing. Klusoň Petr01/2018-12/2020TA ČR
Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy TJ01000297Department of Multiphase ReactorsIng. Brányiková Irena , Ph.D.09/2017-08/2019TA ČR4
Evropská antroposféra jako zdroj surovin LTC17051Department of Environmental EngineeringIng. Šyc Michal Ph.D.06/2017-02/2020MŠMT
Kontinualizace technologie radikálové polymerace pro výrobu pojivových laků GAMADepartment of Catalysis and Reaction EngineeringIng. Stavárek Petr Ph.D.10/2018-12/2019TA ČR
Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu TH03020119Department of Environmental Engineeringdoc. Ing. Pohořelý Michael Ph.D.01/2018-12/2020TA ČR
Možnosti využití čistírenských kalů jako sekundárního zdroje fosforu v ČR TJ01000074Department of Environmental EngineeringIng. Václavková Šárka , MSc., Ph.D.11/2017-10/2019TA ČR
Nová aditiva pro zvýšení podílu R-materiálu v asfaltových směsích TH02010349Department of Environmental EngineeringIng. Sobek Jiří Ph.D.01/2017-12/2019TA ČR
Nové progresivní mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu TH02010268Department of Environmental EngineeringIng. Veselý Václav CSc.01/2017-12/2019TA ČR
Nové stacionární fáze pro chromatickou separaci chirálních látek FV10082Department of Advanced Materials and Organic SynthesisIng. Storch Jan Ph.D.08/2016-12/2019MPO
Optimalizace přípravy ionexových stacionárních fází GAMADepartment of Bioorganic Compounds and NanocompositesIng. Strašák Tomáš Ph.D.11/2016-03/2018TA ČR
Pokročilý identifikační element pro rozpoznávání archiválií VI20162019037Department of Catalysis and Reaction Engineeringdoc. Dr. Ing. Klusoň Petr01/2016-12/2019MV
Strategické partnerství pro environment.technologie a produkci energie OP VVV DMSDepartment of Environmental EngineeringIng. Šyc Michal Ph.D.07/2018-06/2022MŠMT
Superkritický oxid uhličitý, adsorpce, technické konopí, kanabinoidy, silikagel, THC, CBD GAMADepartment of Advanced Materials and Organic SynthesisIng. Sajfrtová Marie Ph.D.09/2017-12/2018TA ČR
Využití nanoaditiv pro zvýšení účinnosti přenosu tepla a chladu u teplosměnných kapalin TH03020313Department of Multiphase ReactorsIng. Tihon Jaroslav CSc.01/2018-12/2020TA ČR
Využití oomycetní houby k urychlení biodegradace PAH. GAMADepartment of Analytical ChemistryIng. Kuncová Gabriela CSc.09/2017-12/2018TA ČR
Využití zbytků potravin GAMADepartment of Environmental EngineeringIng. Sobek Jiří Ph.D.09/2017-12/2018TA ČR
1 2 Next › Last »