ÚCHP v. v. i. > Oddělení ÚCHP > Oddělení analytické chemie

 

Číslo skupiny5
VedoucíIng. Sýkora Jan Ph.D.
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon: +420 220 390 111
Popis
Oddělení analytické chemie poskytuje analytickou podporu ostatním oddělením ústavu. Laboratoře jsou dobře vybaveny pro analýzu anorganických (MP-AES, ICP-OES) a organických sloučenin (NMR, MS). Oddělení se nicméně specializuje především na kvalitativní a kvantitativní analýzu organických sloučenin a jejich směsí (NMR, LC-NMR, HRMS, LC-HRMS, GC-MS, HPLC). Oddělení rovněž poskytuje konzultace a na jejich základě navrhuje vhodné analytické přístupy pro řešení daného problému.
NMR spektrometry slouží jak pro rutinní měření NMR, tak pro vlastní nezávislý výzkum. Původní výzkum je zaměřen na design nových pulzních sekvencí, pro stanovování přesných hodnot a znamének různých spin-spin interakčních konstant. NMR skupina má také dlouholetou tradice ve stanovování komplexačních konstant v organických komplexech a to pomocí vlastního softwaru, případně vlastních posunovacích činidel pro chirální rozpoznávání. V poslední době je NMR využíváno také pro metabolomické studie. Měření LC-NMR je nabízeno externím subjektům na základě spolupráce.

Vedoucí vědeckého oddělení, Vedoucí vědecký pracovník, Zástupce řediteleVědecký pracovník, Zástupce vedoucího vědeckého odděleníVedoucí vědecký pracovníkVědecký pracovníkEmeritní vědecký pracovníkDoktorandOdborný pracovník ve výzkumu


Oblasti výzkumu:

  • Určení nJ(13C-13C) coupling konstant

Aplikovaný výzkum:

  • Vývoj nových analytických metod
  • Analytický servis pro výzkumná oddělení ÚCHP