ÚCHP v. v. i. > Oddělení ÚCHP > Oddělení bioorganických látek a nanokompozitů

 

Číslo skupiny10
VedoucíIng. Strašák Tomáš Ph.D.
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon:  +420 220 390 267
Popis
Bioorganické látky

V naší skupině vyvíjíme nové koncepty a odpovídající syntetické metody pro přípravu látek, které vykazují žádoucí biologickou aktivitu, umožňují bio-medicinální diagnostiku nebo, v případě theranostik, spojují obě funkce. Naším klíčovým tématem je racionální design karbosilanových dendrimerů a komplexních makromolekulárních a supramolekulárních systémů založených na dendritických sloučeninách. Produkty našeho výzkumu nacházejí uplatnění v několika oblastech např.: genová terapie, komponenty pro diagnostická zařízení, cílená doprava léčiv včetně organometalických chemoterapeutik a jejich konjugátů se sacharidy, které v současnosti vyvíjíme.

V rámci syntetické skupiny pracujeme také na přípravě fluorovaných sacharidů a glykosidů a jejich multivalentní prezentaci na dendritických strukturách. Tyto látky mají značný význam v glykobiologii, mimo jiné jako inhibitory enzymů, modelové molekuly pro studium interakcí sacharidů s proteiny a jako látky modifikující celulární glykom.

Nanokompozity

Další oblastí našeho výzkumu je příprava hybridních organicko/anorganických kompozitních materiálů. Kromě na míru připravených dendritických sloučenin využíváme jako další součást kompozitů vrstevnaté jíly. Toto spojení umožňuje jemnou optimalizaci rozhraní mezi anorganickou matricí a organickým plnivem a přípravu unikátních architektur. Studium struktury nových materiálů na molekulární úrovni nám umožňuje provádět následné modifikace tak aby bylo dosaženo žádoucího synergického efektu jednotlivých komponent. Oblast využití zahrnuje např. nové katalytické systémy, bio(anti)adhezivní povrchy, materiály pro sorpci plynů. xcx čřž