ÚCHP v. v. i. > Oddělení ÚCHP > Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství

 

Číslo skupiny3
VedoucíIng. Šolcová Olga DSc.
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon:  +420 220 390 279
Popis
Vědecko-výzkumná činnost Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství je zaměřena na řešení aktuálních témat procesního, chemického a biotechnologického inženýrství, přičemž se využívá dlouholetých zkušeností z oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy, reakčního inženýrství a přípravy materiálů za pomoci komplexní charakterizace jejich mikrostrukturních vlastností, popisu transportu hmoty či elektrochemických procesů.

V oblasti environmentálních technologií je například řešena problematika čištění vod či katalytická oxidace těkavých organických látek, při které jsou využívány nově vyvíjené heterogenní katalyzátory. Výzkum skupiny Texturního střediska je zaměřen na stanovení komplexních mikrostrukturních vlastností široké škály pokročilých porézních látek s optimalizovanou sítí pórů (zeolitové katalyzátory s hierarchizovanou porozitou, polymerní nanovlákenné katalyzátorové nosiče připravené technikou elektrostatického zvlákňování nebo katalyzátory na bázi biouhlíku a aktivního uhlí). Skupina zabývající se přípravou heterogenních katalyzátorů pro hydrorafinace (hydrodesulfurizace, hydrodeoxygenace, hydrogenace, hydrodechlorace) využívá modelových surovin vysoce aktuálního zájmu (např. 4,6-dimethyldibenzothiofen, 1-benzothiofen, mastnou kyselinu nebo chlorované aromáty). Dále je v oddělení vyvíjena elektrochemická aparatura umožňující základní výzkum využívající unikátní připravené materiály; např. specifický senzor pro kvalitativní a kvantitativní detekci aminokyselin.