ÚCHP v. v. i. > Oddělení ÚCHP > Oddělení laserové chemie

 

Číslo skupiny8
VedoucíRNDr. Fajgar Radek CSc.
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon:  +420 220 390 306
Popis
Oddělení laserové chemie se zabývá nanášením tenkých vrstev, nanostrukturních objektů a vícevrstev pomocí laserových ablačních technik, radiofrekvenčního plazmového nanášení a běžných technik chemické depozice z parní fáze. V rámci oddělení jsou vyvíjeny nové materiály založené zejména na uhlíku, křemíku, germaniu, kovech a kovových oxidech/nitridech, které jsou využívány v široké škále aplikací, např. fotovoltaice, senzorice, elektroluminiscenci a katalýze. Naši pracovníci pak k jejich chemické a fyzikální charakterizaci využívají spektroskopické, mikroskopické a difrakční metody.

Přístrojové vybavení oddělení jsou zároveň s technickým i vědeckým zázemím k dispozici vědcům a inženýrům v oboru materiálového výzkumu po celé České republice.