ÚCHP v. v. i. > Oddělení ÚCHP > Oddělení membránových separačních procesů

 

Číslo skupiny1
VedoucíIng. Izák Pavel Ph.D., DSc.
Kontakty
Adresa: Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon: +420 220 390 204
Popis
Oddělení membránových separačních procesů se dlouhodobě zabývá: čištěním surového bioplynu až na kvalitu zemního plynu; separací různých směsí plynů polymerními membránami na bázi iontových kapalin, polymerů s vnitřní mikroporozitou a kompozitními membránami; čištěním spalin membránovými moduly; transportem plynů v membránách; pervaporací kapalných směsí; separací těkavých organických látek ze vzduchu; dělením jednotlivých enantiomerů; modelováním transportních vlastností jako je permeabilita, aktivační energie permeace a selektivita celého procesu separace; zpracování dat pomocí modelů založených jak na aktivitních koeficientech, tak na stavových rovnicích a modelováním pomocí molekulární dynamiky.

Oddělení je plně vybaveno unikátními permeačními aparaturami, analytickými přístroji a počítačovým vybavením umožňující modelování pomocí molekulární dynamiky. Získané výsledky jsou analyzovány i z hlediska potenciální aplikovatelnosti studovaného membránového materiálu pro konkrétní separační proces.
  

Annual Reports for Eduard Hála Laboratory of Separation Processes

Annual Reports for Department of Separation Processes

Annual Reports for the former E. Hála Laboratory of Thermodynamics

Oblasti výzkumu:
 • Zpracování dat pomocí modelů založených jak na aktivitních koeficientech tak na stavových rovnicích
 • Predikce fázového chování s využitím modelů skupinových příspěvků
 • Přenos hmoty v polymerních membránách, párový vliv permeujících látek
 • Membránová separace směsi CH4 a CO2
 • Separace plynů membránami na bázi iontových kapalin
 • Transport plynů v asymetrických porézních membránách
 • Pervaporace -  dehydratace alkoholů, separace azeotropických směsí
 • Separace těkavých organických látek ze vzduchu
 • Pertrakce – separace enantiomerů
 • Modelování transportních vlastností jako permeabilita, aktivační energie permeace a selektivity celého procesu separace
 

Aplikovaný výzkum:

 • Separace nežádoucích složek ze surového bioplynu
 • Separace organických látek ze vzduchu
 • Separace racemických směsí