ÚCHP v. v. i. > Oddělení ÚCHP > Oddělení molekulárního a mesoskopického modelování

 

Číslo skupiny7
Vedoucíprof. Ing. Lísal Martin DSc.
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon: +420 220 390 301
Popis
Zabýváme se počítačovým modelováním vlastností komplexních systémů, které mají zajímavé aplikace v chemickém a materiálovém inženýrství či geologii (chování tekutin v porézních materiálech, vlastnosti fázových rozhraní, principy samo-organizace makromolekul, chování granulárních materiálů). Počítačové modelování je komplementární nástroj k reálným experimentům a ozřejmuje vztah mezi mikrostrukturou systémů a jejich makroskopickým chováním. Používáme fyzikální modely popisující interakci částic na atomární a mezoskopické úrovni spolu s metodami molekulární dynamiky, Monte Carlo, disipativní částicové dynamiky a diskrétních elementů či s mikroskopickými a mezoskopickými teoriemi.

Náš současný výzkum je zaměřený na:

  • chování tekutin v organických a anorganických mikro a mesopórech,

  • modelování energetických materiálů,

  • principy samo-organizace blokových kopolymerů,

  • modelování povrchových vlastností geometricky a chemicky heterogenních povrchů,

  • vliv deformace na granulární úrovni na vznik zemětřesení nebo sesuv půdy.