Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tato sekce obsahuje projekty, které Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. získal ve výzvách OP VVV. Jednotlivé projekty jsou v nabídce níže.