ÚCHP v. v. i. > Všechny projekty ÚCHP

Základní výzkum Aplikovaný výzkum

NázevČíslo projektuOdděleníŘešitel ÚCHPObdobí řešeníPoskytovatel
ACTRIS - účast České republiky - podpora 201030 LM2015037 ACTRIS-CZOddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Ždímal Vladimír Dr.01/2016-12/2019MŠMT
ACTRIS PP Oddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Ždímal Vladimír Dr.01/2017-12/2019EU ACTRIS ESFRI
ACTRIS-CZ-RI CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315Oddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Ždímal Vladimír Dr.07/2017-06/202107/2017-06/2021
ACTRIS2 Oddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Ždímal Vladimír Dr.05/2015-04/2019Horizon2020
Aktuální problematika separace rtuti při spalování uhlí v energetických blocích GAMAOddělení environmentálního inženýrství
Ing. Veselý Václav CSc.10/2018-12/2019TA ČR
Aplikace nových vysoce zesítěných mesoporézních funkcionálních polymerů v kvalifikované chemii GAMAOddělení katalýzy a reakčního inženýrství
Ing. Jeřábek Karel , CSc.01/2016-09/2018TA ČR
Centrum kompetence pro energetické využití odpadů TE02000236Oddělení environmentálního inženýrství
Ing. Punčochář Miroslav DSc.01/2014-12/2018TA ČR
Centrum kompetence pro výzkum biorafinací TE01020080Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
Ing. Šolcová Olga DSc.01/2016-12/2019TA ČR
Centrum studií toxických vlastností nanočástic P503/12/G147Oddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Moravec Pavel CSc.01/2012-12/2018GA ČR
Čištění spalin membránovými procesy 18-05484SOddělení membránových separačních procesů
Ing. Izák Pavel Ph.D., DSc.01/2018-12/2020GA ČR
Development of novel membranes with ordered nanowell structure for gas separation Mobility PlusOddělení bioorganických látek a nanokompozitů
Ing. Setničková Kateřina , Ph.D.01/2018-12/2019AV ČR
Elektrochemické metody čištění odpadních vod z energetického využití odpadů TH03030388Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
doc. Dr. Ing. Klusoň Petr01/2018-12/2020TA ČR
Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy TJ01000297Oddělení vícefázových reaktorů
Ing. Brányiková Irena , Ph.D.09/2017-08/2019TA ČR4
Elektronově deficitní [n]fenaceny jako nové organické polovodiče:syntéza, funcionalizace, charakterizace a studium tenkých filmů 17-02578SOddělení pokročilých materiálů a organické syntézy
Dr. Ing. Církva Vladimír01/2017-12/2019GA ČR
EU projekt-MEGAPlus 800774Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
Ing. Šolcová Olga DSc.07/2018-06/2021EU
Evropská antroposféra jako zdroj surovin LTC17051Oddělení environmentálního inženýrství
Ing. Šyc Michal Ph.D.06/2017-02/2020MŠMT
Geometricky a chemicky strukturované povrchy: od rovnováhy k dynamice 17-25100SOddělení molekulárního a mesoskopického modelování
doc. Mgr. Malijevský Alexandr Ph.D.01/2017-12/2019GA ČR
Grafenovo-polymerní senzory SPS G5244Oddělení laserové chemie
RNDr. Fajgar Radek CSc.06/2017-12/2019NATO
Hierarchicky? přístup ke studiu rovnováhy mezi pevnou a kapalnou fází v komplexních systémech: teorie, simulace a experiment 16-12291SOddělení molekulárního a mesoskopického modelování
prof. Ing. Lísal Martin DSc.01/2016-12/2018GA ČR
HORIZON2020 ShaleXenvironmenT ShaleXenvinmenT 640979Oddělení molekulárního a mesoskopického modelování
prof. Ing. Lísal Martin DSc.09/2015-08/2018Horizon 2020
1 2 3 Další › Poslední »