ÚCHP v. v. i. > Pro studenty > Interní grantová agentura

Výzva k podávání projektů do Interní grantové agentury ÚCHP bude zveřejněna na konci listopadu 2018.