ÚCHP v. v. i. > Projekty > Aplikovaný výzkum

Název

Číslo

Řešitel

Trvání

Poskytovatel

Výzkum a vývoj nových produktů pro komplexní ochranu rostlin založených na využití přírodních látek získaných pomocí superkritické extrakce a hydrodestilace (SFEBIO) TA01010578 Sajfrtová 01/2011-12/2014 TA ČR
Odstranění endokrinních disruptorů z odpadních a pitných vod pomocí fotokatalytických a biologických procesů TA01020804 Šolcová 01/2011-12/2014 TA ČR
Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné TA01020336 Jirátová 01/2011-12/2013 TA ČR
Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny TA03010548 Klusoň 01/2013-12/2015 TA ČR
Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka TA03011027 Kaštánek 01/2013-12/2016 TA ČR
Příprava chorálních stacionárních fází pro HPLC na bázi helicenů TA01010646 Sýkora 01/2011-12/2014 TA ČR
Tištěné optické chemické senzory (TOS) TA03010544 Kuncová 01/2013-12/2016 TA ČR
Brownfields – zdroj obnovitelné energie TA01020366 Punčochář 01/2011-12/2014 TA ČR
Vývoj a ověření technologie termické desorpce s užitím mikrovlnného záření TA01020383 Hájek 01/2011-12/2014 TA ČR
Komplexní recyklace kompaktních fluorescentních lamp  (CFL) a odstranění toxické rtuti, obsažené ve vstupní surovině TA02021290 Gruber 01/2012-12/2013 TA ČR
Výzkum a vývoj mokrého odlučovače TZL pro kotle středních výkonů spalujících obnovitelné zdroje biomasy TA02020369 Veselý 01/2012-12/2014 TA ČR
Nová technologie rafinace spalin pro malé a mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu TA03020880 Veselý 01/2013-12/2015 TA ČR
Centrum kompetence pro výzkum biorafinací TE01020080 Šolcová 03/2012-12/2019 TA ČR
Reaktivní chemické bariéry pro dekontaminaci silně znečištěných podzemních vod FR-TI1/065 Klusoň 06/2009-05/2013 MPO
Výzkum a vývoj nátěrových hmot  s využitím iontových kapalin FR-TI3/057 Klusoň 04/2011-12/2014 MPO
Výzkum a vývoj pigmentových preparací s využitím iontových kapalin FR-TI4/189 Šolcová 04/2012-12/2015 MPO
Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k helicenům FR-TI3/628 Storch 05/2011-12/2013 MPO