ÚCHP v. v. i. > Věda > Přednášky a semináře > Odborné pohovory

Program konference:

 

1.11. Mgr. Martin Hrubý, DSc.
(Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.)
Supramolekulární polymerní systémy pro diagnostiku a terapii
15.11. Dr. Christopher D. Williams
(CEAS, The University of Manchester, UK)
In Silico Design of Graphene Oxide Membranes
29.11. RNDr. Jaroslav Kupčík
(ÚCHP AV ČR, Oddělení laserové chemie)
Aplikace vysokorozlišené transmisní elektronové mikroskopie pro studium nových materiálů
6.12. Ing. Jan Hrubý, CSc.
(Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.)
Termodynamické vlastnosti podchlazené vody – experimentální výzkum a teoretické souvislosti
13.12. Ing. Lenka Michálková
(ÚCHP AV ČR, Oddělení analytické chemie)
NMR metabolomika v diagnostice rakoviny slinivky břišní
10.1. Ing. Jakub Bumba
(ÚCHP AV ČR, Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství)
Elektroodpad pro katalýzu?
17.1. Doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
(Ústav energetiky, VŠCHT Praha)
Selektivní sorbenty v úpravě vody a hydrometalurgii
31.1. Ing. Irena Brányiková, Ph.D.
(ÚCHP AV ČR, Oddělení vícefázových reaktorů)
Elektroflokulace zelené řasy Chlorelly vulgaris
7.2. RNDr. Jana Gaálová, Ph.D.
(ÚCHP AV ČR, Oddělení membránových separačních procesů)
Dělení racemických směsí pomocí membrán