ÚCHP v. v. i. > Oddělení ÚCHP

Číslo skupinyNázevVedoucí skupiny
1 Oddělení membránových separačních procesů Ing. Izák Pavel Ph.D., DSc.
2 Oddělení chemie a fyziky aerosolů Ing. Ždímal Vladimír Dr.
3 Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství Ing. Šolcová Olga DSc.
4 Oddělení vícefázových reaktorů doc. Ing. Růžička Marek DSc.
5 Oddělení analytické chemie Ing. Sýkora Jan Ph.D.
6 Oddělení environmentálního inženýrství Ing. Šyc Michal Ph.D.
7 Oddělení molekulárního a mesoskopického modelování prof. Ing. Lísal Martin DSc.
8 Oddělení laserové chemie RNDr. Fajgar Radek CSc.
9 Oddělení pokročilých materiálů a organické syntézy Ing. Storch Jan Ph.D.
10 Oddělení bioorganických látek a nanokompozitů Ing. Strašák Tomáš Ph.D.
801 Sekretariát ředitele Ing. Punčochář Miroslav DSc.
803 Hospodářská správa (THS) Ing. Šyc Michal Ph.D.
807 Středisko vědeckých informací PhDr. Jirsová Eva
810 Oddělení IT Ing. Fridrich Miroslav
812 Vývojová dílna Goliáš Jiří
815 Údržba areálu Bureš Radoslav
999 Externí pracovníci