ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR > Výzkumné oddělení > Oddělení chemie a fyziky aerosolů

Oddělení chemie a fyziky aerosolů

Číslo skupiny2
VedoucíIng. Vladimír Ždímal
CentrumSuchdol
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon:  +420 220 390 246
Popis
Oddělení chemie a fyziky aerosolů se zabývá studiem chemických a fyzikálních vlastností atmosférických aerosolů, chováním aerosolů ve vnitřním prostředí, přípravou nanočástic pro inhalační experimenty aerosolovým procesem, studiem velikostně rozlišených filtračních účinností respirátorů a filtrů, kinetikou nukleace a růstu atmosférických systémů, emisními odběry aerosolových částic za teplot a tlaků odlišných od atmosférických, a měřením aerosolové expozice pracovníků při výrobě nanočástic.

Skupina Termodynamika specifických materiálů je součástí Oddělení chemie a fyziky aerosolů od ledna 2018. Hlavním vědeckým zaměřením skupiny je chemická termodynamika, zejména studium fázových rovnovah (kapalina-kapalina, kapalina-pára i kapalina-pevná látka) a termofyzikálních a termodynamických vlastností kapalin a jejich směsí. V současné době se výzkum  soustředí na charakterizaci materiálů pro skladování tepelné energie ve Společné laboratoři skladování energie ÚCHP AV ČR a ÚT AV ČR, která byla založena v rámci programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21.

Neméně důležitou náplní vědecké činnosti skupiny je pokročilá analýza dat pomocí matematické gnostiky. Tento nestatistický přístup k nejistotě dat je ve výzkumných projektech skupiny využíván ke kritickému vyhodnocení experimentálních dat a k jejich robustní regresi. Matematická gnostika již dlouhodobě využívána pro projekty skupiny v rámci oddělení pro zpracování distribucí velikosti částic v atmosferickém aerosolu v reálném čase a pro včasnou diagnostiku problémů ve sběru dat. Kritické vyhodnocení dat je také hlavní náplní projektu databáze ILLIAS (Ionic Liquids LLE Internet Accessible Storage), který má za cíl sběr dat o rovnováze kapalina-kapalina v binárních systémech iontových kapalin a molekulových rozpouštědel.
 

Oblasti výzkumu
 • Atmosférické aerosoly
 • Aerosoly ne vnitřním vs. venkovním prostředí
 • Nukleační jevy
 • Přenos tepla a hmoty v aerosolech
 • Interakce aerosolů s elektromagnetickým zářením
 • Vzorkování emisí
 • Syntéza nanočástic a jejich vliv na zdraví
 • Aerosolové technologie
 • Studium mezifázových přechodů a nanokapiček
 • Dynamické vlastnosti jednoduchých a komplexních tekutin na molekulárním měřítku
 • Molekulární simulace a perturbační teorie pro modelové tekutiny a tekuté směsi
 • Vývoj stavových rovnic založené na molekulární teorii
 • Molekulární simulace na rozhraní pevná látka-kapalina
 • Mesoskopické modelování interakce proteinů s povrchy
 • Studium mezifázových přechodů a kritické jevy na nerovinném povrchu
 • Dynamické nerovnovážné vlastnosti komplexních tekutin a jejich směsí
Aplikovaný výzkum
 • Stanovení účinnosti aerosolových filtrů v závislosti na velikosti částic
 • Provozní měření aerosolových nanočástic
 • Měření rozdělení velikosti částic aerosolů ve spreji
 • Stanovení chemického složení aerosolových částic v závislosti na jejich velikosti
 • Emisní a imisní odběry aerosolových částic a jejich analýzy

ČísloNázevŘešitel
LM2015037 ACTRIS-CZACTRIS - účast České republiky - podpora 201030Ing. Vladimír Ždímal
ACTRIS PPIng. Vladimír Ždímal
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315ACTRIS-CZ-RIIng. Vladimír Ždímal
ACTRIS2Ing. Vladimír Ždímal
P503/12/G147Centrum studií toxických vlastností nanočásticIng. Pavel Moravec
17-08218SMateriály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů teplaIng. Magdalena Bendová
18-15065YMokrá depozice atmosférického aerosolu horizontálními hydrometeoryRNDr. Naděžda Zíková
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315Nepřímé náklady na projekt 241091 ACTRIS CZ-RIIng. Vladimír Ždímal
LTC17010Studie účinnosti dodávky léků dávkovaných aerosolovými inhalátory na cílové místo v dýchacím ústrojíIng. Vladimír Ždímal
17-19798STermodynamická studie vzniku sekundárních aerosolů: role terpenůIng. Zdeněk Wagner
LTC18068Určování zdrojů organického aerosolu pomocí dat z AMS a aethalometruIng. Vladimír Ždímal
18-02079SVliv expozice nanočásticím na změny v DNA u lidské populaceIng. Vladimír Ždímal
DG18P02OVV048Výzkum a vývoj pokročilých technik čištění knih a rukopisůIng. Vladimír Ždímal