ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR > Výzkumné oddělení > Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství

Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství

Číslo skupiny3
VedoucíIng. Olga Šolcová
CentrumSuchdol
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon:  +420 220 390 279
Popis
Vědecko-výzkumná činnost Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství je zaměřena na řešení aktuálních témat procesního, chemického a biotechnologického inženýrství, přičemž se využívá dlouholetých zkušeností z oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy, reakčního inženýrství a přípravy materiálů za pomoci komplexní charakterizace jejich mikrostrukturních vlastností, popisu transportu hmoty či elektrochemických procesů.

V oblasti environmentálních technologií je například řešena problematika čištění vod či katalytická oxidace těkavých organických látek, při které jsou využívány nově vyvíjené heterogenní katalyzátory. Výzkum skupiny Texturního střediska je zaměřen na stanovení komplexních mikrostrukturních vlastností široké škály pokročilých porézních látek s optimalizovanou sítí pórů (zeolitové katalyzátory s hierarchizovanou porozitou, polymerní nanovlákenné katalyzátorové nosiče připravené technikou elektrostatického zvlákňování nebo katalyzátory na bázi biouhlíku a aktivního uhlí). Skupina zabývající se přípravou heterogenních katalyzátorů pro hydrorafinace (hydrodesulfurizace, hydrodeoxygenace, hydrogenace, hydrodechlorace) využívá modelových surovin vysoce aktuálního zájmu (např. 4,6-dimethyldibenzothiofen, 1-benzothiofen, mastnou kyselinu nebo chlorované aromáty). Dále je v oddělení vyvíjena elektrochemická aparatura umožňující základní výzkum využívající unikátní připravené materiály; např. specifický senzor pro kvalitativní a kvantitativní detekci aminokyselin.
ČísloNázevŘešitel
GAMAAplikace nových vysoce zesítěných mesoporézních funkcionálních polymerů v kvalifikované chemiiIng. Karel Jeřábek
TE01020080Centrum kompetence pro výzkum biorafinacíIng. Olga Šolcová
TH03030388Elektrochemické metody čištění odpadních vod z energetického využití odpadůdoc. Dr. Ing. Petr Klusoň
800774EU projekt-MEGAPlusIng. Olga Šolcová
GAMAKontinualizace technologie radikálové polymerace pro výrobu pojivových lakůIng. Petr Stavárek
17-22490SNové přípravy katalyzátorů pro klíčové hydrorafinační reakceMgr. Luděk Kaluža
18-19519SOxidické katalyzátory pro rozklad NO bez použití redukčního činidlaIng. Květuše Jirátová
17-08389SPokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metodIng. Květuše Jirátová
VI20162019037Pokročilý identifikační element pro rozpoznávání archiváliídoc. Dr. Ing. Petr Klusoň