ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR > Výzkumné oddělení > Oddělení laserové chemie

Oddělení laserové chemie

Číslo skupiny8
VedoucíRNDr. Radek Fajgar
CentrumSuchdol
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon:  +420 220 390 306
Popis
Oddělení laserové chemie se zabývá nanášením tenkých vrstev, nanostrukturních objektů a vícevrstev pomocí laserových ablačních technik, radiofrekvenčního plazmového nanášení a běžných technik chemické depozice z parní fáze. V rámci oddělení jsou vyvíjeny nové materiály založené zejména na uhlíku, křemíku, germaniu, kovech a kovových oxidech/nitridech, které jsou využívány v široké škále aplikací, např. fotovoltaice, senzorice, elektroluminiscenci a katalýze. Naši pracovníci pak k jejich chemické a fyzikální charakterizaci využívají spektroskopické, mikroskopické a difrakční metody.

Přístrojové vybavení oddělení jsou zároveň s technickým i vědeckým zázemím k dispozici vědcům a inženýrům v oboru materiálového výzkumu po celé České republice.

Oblasti výzkumu:

  • Syntéza [n]helicenových a [n]fenacenových derivátů
  • Chirální separace [n]helicenů
  • Syntéza iontových kapalin pro separační techniky a elekrochemické snímání
  • Bezelektrodové výbojky pro fotochemii a fotokatalýzu v mikrovlnném poli
  • Superkritická extrakce a tlaková kapalinová extrakce bioaktivních látek z rostlin a jejich matematické modelování; integrace extrakce s frakcionací extraktu
  • Výzkum přípravy nanostukturovaných oxidů kovů pomocí superkritických a přetlakových tekutin, Výzkum přípravy polymerních pěn natlakováním polymeru superkritickým CO2 a jeho následným prudkým odtlakováním

Aplikovaný výzkum:

ČísloNázevŘešitel
SPS G5244Grafenovo-polymerní senzoryRNDr. Radek Fajgar
18-15613SIntegrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a enviromentalní fotokatalýzuRNDr. Radek Fajgar