ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR > Výzkumné oddělení > Oddělení molekulárního a mesoskopického modelování

Oddělení molekulárního a mesoskopického modelování

Číslo skupiny7
Vedoucíprof. Ing. Martin Lísal
CentrumSuchdol
Kontakty
Adresa:  Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Telefon: +420 220 390 301
Popis
Zabýváme se počítačovým modelováním vlastností komplexních systémů, které mají zajímavé aplikace v chemickém a materiálovém inženýrství či geologii (chování tekutin v porézních materiálech, vlastnosti fázových rozhraní, principy samo-organizace makromolekul, chování granulárních materiálů). Počítačové modelování je komplementární nástroj k reálným experimentům a ozřejmuje vztah mezi mikrostrukturou systémů a jejich makroskopickým chováním. Používáme fyzikální modely popisující interakci částic na atomární a mezoskopické úrovni spolu s metodami molekulární dynamiky, Monte Carlo, disipativní částicové dynamiky a diskrétních elementů či s mikroskopickými a mezoskopickými teoriemi.

Náš současný výzkum je zaměřený na:

  • chování tekutin v organických a anorganických mikro a mesopórech,

  • modelování energetických materiálů,

  • principy samo-organizace blokových kopolymerů,

  • modelování povrchových vlastností geometricky a chemicky heterogenních povrchů,

  • vliv deformace na granulární úrovni na vznik zemětřesení nebo sesuv půdy.


ČísloNázevŘešitel
17-25100SGeometricky a chemicky strukturované povrchy: od rovnováhy k dynamicedoc. Mgr. Alexandr Malijevský
16-12291SHierarchicky? přístup ke studiu rovnováhy mezi pevnou a kapalnou fází v komplexních systémech: teorie, simulace a experimentprof. Ing. Martin Lísal
ShaleXenvinmenT 640979HORIZON2020 ShaleXenvironmenTprof. Ing. Martin Lísal
VIMMP 760907HORIZON2020 VIMMPprof. Ing. Martin Lísal