ÚCHP v. v. i. > Projekty základního výzkumu ÚCHP

Základní výzkum Aplikovaný výzkum

NázevČíslo projektuOdděleníŘešitel ÚCHPObdobí řešeníPoskytovatel
ACTRIS – účast České republiky – podpora 201030LM2015037 ACTRIS-CZOddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Ždímal Vladimír Dr.01/2016-12/2019MŠMT
ACTRIS PPOddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Ždímal Vladimír Dr.01/2017-12/2019EU ACTRIS ESFRI
ACTRIS-CZ-RICZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315Oddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Ždímal Vladimír Dr.07/2017-06/202107/2017-06/2021
ACTRIS2Oddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Ždímal Vladimír Dr.05/2015-04/2019Horizon2020
Centrum studií toxických vlastností nanočásticP503/12/G147Oddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Moravec Pavel CSc.01/2012-12/2018GA ČR
Čištění spalin membránovými procesy18-05484SOddělení membránových separačních procesů
Ing. Izák Pavel Ph.D., DSc.01/2018-12/2020GA ČR
Development of novel membranes with ordered nanowell structure for gas separationMobility PlusOddělení bioorganických látek a nanokompozitů
Ing. Setničková Kateřina , Ph.D.01/2018-12/2019AV ČR
Elektronově deficitní [n]fenaceny jako nové organické polovodiče:syntéza, funcionalizace, charakterizace a studium tenkých filmů17-02578SOddělení pokročilých materiálů a organické syntézy
Dr. Ing. Církva Vladimír01/2017-12/2019GA ČR
EU projekt-MEGAPlus800774Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
Ing. Šolcová Olga DSc.07/2018-06/2021EU
Geometricky a chemicky strukturované povrchy: od rovnováhy k dynamice17-25100SOddělení molekulárního a mesoskopického modelování
doc. Mgr. Malijevský Alexandr Ph.D.01/2017-12/2019GA ČR
Grafenovo-polymerní senzorySPS G5244Oddělení laserové chemie
RNDr. Fajgar Radek CSc.06/2017-12/2019NATO
Hierarchicky? přístup ke studiu rovnováhy mezi pevnou a kapalnou fází v komplexních systémech: teorie, simulace a experiment16-12291SOddělení molekulárního a mesoskopického modelování
prof. Ing. Lísal Martin DSc.01/2016-12/2018GA ČR
HORIZON2020 ShaleXenvironmenTShaleXenvinmenT 640979Oddělení molekulárního a mesoskopického modelování
prof. Ing. Lísal Martin DSc.09/2015-08/2018Horizon 2020
HORIZON2020 VIMMPVIMMP 760907Oddělení molekulárního a mesoskopického modelování
prof. Ing. Lísal Martin DSc.01/2018-12/2021Horizon 2020
Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a enviromentalní fotokatalýzu18-15613SOddělení laserové chemie
RNDr. Fajgar Radek CSc.01/2018-12/2020GA ČR
Materiály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů tepla17-08218SOddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Bendová Magdalena Ph.D.01/2017-12/2019GA ČR
Membránová separace benzínových par ze vzduchu a její optimalizace17-03367YOddělení membránových separačních procesů
Ing. Petrusová Zuzana Ph.D.01/2017-12/2019GA ČR
Mokrá depozice atmosférického aerosolu horizontálními hydrometeory18-15065YOddělení chemie a fyziky aerosolů
RNDr. Zíková Naděžda Ph.D.01/2018-12/2020GA ČR
Nepřímé náklady na projekt 241091 ACTRIS CZ-RICZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315Oddělení chemie a fyziky aerosolů
Ing. Ždímal Vladimír Dr.07/2017-06/2021MŠMT
Nové přípravy katalyzátorů pro klíčové hydrorafinační reakce17-22490SOddělení katalýzy a reakčního inženýrství
Mgr. Kaluža Luděk Ph.D.01/2017-12/2019GA ČR
1 2 Další › Poslední »